Grad Bihać

Nacrt - Zakon o izmjenama zakona o komunalnim djelatnostima

Nacrt - Zakon o izmjenama zakona o komunalnim djelatnostima

Obavještavamo da će se u četvrtak 21.04.2022.godine sa početkom u 12:30 minuta u Salonu za vjenčanja Grada Bihaća održati javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona. 

Zbog značaja samog Zakona za rad kako Grada Bihaća, kako pojedinih službi, tako i javnih preduzeća i ustanova koji isti koriste u svom radu, kao i uvažavajući činjenicu da je Grad Bihać bio jedan od inicijatora izmjena i dopuna istoga, pozivamo sve zainteresirane da se odazovu istoj. 

Predložene izmjene i dopune nalaze se u prilogu..


https://www.bihac.org/files/media/62568e0f33604.pdf