Grad Bihać

Nabavka opreme za Vatrogasnu jedinicu grada Bihaća

Nabavka opreme za Vatrogasnu jedinicu grada Bihaća

Danas u prostorijama Vatrogasne jedinice grada Bihaća izvršena je primopredaja izolacionih dišnih aparata poznate njemačke marke Dräger. Radi se o ukupno 5 kompleta opreme koja je obavezna pri intervencijama u zadimljenim prostorima, ukupne vrijednosti 20.000,00 KM, koja će biti od velike pomoći prilikom vršenja radnih zadataka radi lakšeg i efikasnijeg djelovanja na terenu.

Značajna sredstva izdvojena su u zadnjih nekoliko godina te se i dalje se radi na jačanju i tehničkom opremanju Vatrogasne jedinice grada Bihaća zarad sigurnijeg i bržeg djelovanja koja će se nastaviti i u narednom periodu.