Grad Bihać

Mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti uzorka vode za piće za dan 08.05.2023. godine

Mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti uzorka vode za piće za dan 08.05.2023. godine

Dana 08.05.2023. godine uposlenici JU Vodovod d.o.o. Bihać dostavili su 6 uzoraka vode za piće na mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu, rezultate mišljenja možete vidjeti na slijedećem linku: 


Mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti uzorka vode za piće za dan 08.05.2023. godine