Grad Bihać

Lista stručnih lica koja su ispunila uslove iz javnog poziva sa koje se imenuju predsjednici i članovi Komisija za tehnički pregled građevina

Lista stručnih lica koja su ispunila uslove iz javnog poziva sa koje se imenuju predsjednici i članovi Komisija za tehnički pregled građevina

Lista stručnih lica koja su ispunila uslove iz javnog pozivasa koje se imenuju predsjednici i članovi Komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdajegradski organ uprave Grada Bihaća u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na WEB stranici Grada Bihaća i nedeljnom listu „Krajina“ dana 25.06.2021. godine


Lista stručnih lica koja su ispunila uslove iz javnog poziva