Grad Bihać

Konkurs za izradu idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportskorekreativne zone

Konkurs za izradu idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sportskorekreativne zone

Predmet javnog konkursa je izrada Idejnog pejzažnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
sportsko-rekreativne zone „Aleja“ u Bihaću, s ciljem dodjele nagrada za tri prvoizabrana rada.

Program za provedbu javnog konkursa urbanističko-arhitektonsko-pejzažnog rješenja „Sportsko-
rekreativne zone sa pratećim ugostiteljsko-turističkim sadržajima Aleja“ izrađen je za prostor
parcele smještene u blizini centra grada Bihaća, u okruženju gradskog parka „Žegarska aleja“,
stadiona NK Jedinstvo i sportske dvorane „Luke“, odnosno u neposrednoj blizini postojeće
sportsko-rekreativne gradske zone. S obzirom na postojeći sportsko-rekreativni sadržaj i pejzažne
vrijednosti lokaliteta, sve urbanističke propozicije koje uvjetuju zahvat uređenja predmetnog
područja temelje se na pokazateljima ekoloških i sportsko-rekreativnih vrijednosti prostora kao
dijela zelene infrastrukture grada Bihaća, a koja ima visok turistički potencijal.

Svu potrebnu dokumentaciju za učešće na konkursu možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Obavještenje o nabavci

Tenderska/Konkursna dokumentacija

Projektni zadatak

Grafički prilozi

Fotografije i video predmetne lokacije možete pogledati i preuzeti putem linkova:

WeTransfer

GoogleDisk