Grad Bihać

Konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću

Konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću

Izmjena Konkursa za izradu idejnog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću


Predmet javnog konkursa je izrada Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u
sklopu školskog kompleksa u Bihaću, s ciljem dodjele nagrada za tri prvoizabrana rada.

Kroz realizaciju strateških i prostornoplanskih ciljeva postavljenih usvojenim dokumentima, Grad
Bihać, u 2022. godini, planira započeti temeljitu i sistemsku rekonstrukciju sportsko-rekreativnog
bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću (u daljem tekstu: predmetni bazen), koji će, prije
svega, biti namjenjen kao dopuna postojećem školskom kompleksu u obuhvatu kojeg se nalazi, ali i
kao dopuna sportsko-rekreativnim sadržajima na području grada.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Obavještenje o nabavci

Tenderska/Konkursna dokumentacija

Projektni zadatak

Grafički prilozi


Fotografije i video predmetne lokacije možete pogledati i preuzeti putem linkova:

GoogleDisk