Grad Bihać

Konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću

Konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativnog bazena u sklopu školskog kompleksa u Bihaću

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima:


Obavještenje o nabavci

Tenderska/Konkursna dokumentacija

Projektni zadatak

Grafički prilozi


Fotografije i video predmetne lokacije možete pogledati i preuzeti putem linkova:

GoogleDisk