Grad Bihać

Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 12. stav (1) u vezi sa članom 13. Odluke o dodjeli stipendija u akademskoj 2023./2024. godini ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj 3/24) gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje


K O N K U R S

za dodjelu stipendija u akademskoj 2023./2024. godini


1. Broj korisnika i mjesečni iznos stipendije

Iz sredstava budžeta Grada Bihaća za 2024. godinu dodijelit će se 50 stipendija  redovnim studentima dodiplomskog/ I ciklusa/ integrisanog studija  javnih visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine.

Stipendije će se dodijeliti za deficitarna i ostala zvanja i to:

a) za deficitarna zvanja za prvu godinu studija 10 stipendija

b) za deficitarna zvanja za drugu i više godine studija 20 stipendija

c) za ostala zvanja za prvu godinu studija 10 stipendija

d) za ostala zvanja za drugu i više godine studija 10 stipendija


Stipendije se dodjeljuju u mjesečnom iznosu od 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) za deset mjeseci tekuće akademske godine.


Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.


GRADONAČELNIK

Elvedin Sedić

Integralni tekst Konkursa možete preuzeti ovdje

Obrazac za prijavu

Obrazac za izjave