Grad Bihać

Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022. godini

Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 11. i 13. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15), i Odluke o utvrđivanju broja korisnika i mjesečnog iznosa stipendije u akademskoj 2021/2022 godini („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 11/21) gradonačelnik Grada Bihaća, RASPISUJE:


K O N K U R S
za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022. godini


BROJ KORISNIKA I MJESEČNI IZNOS STIPENDIJE

Iz sredstava budžeta Grada Bihaća za 2021. godinu stipendirat će se 20 novih korisnika dodjelom stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova koji studiraju na preddiplomskom (I ciklus) i diplomskom (II ciklus) studiju.


Stipendije će se dodijeliti za deficitarna i ostala zvanja kako slijedi:

a) za deficitarna zvanja za prvu godinu studija                                5 stipendija

b) za deficitarna zvanja za drugu i više godine studija                    5 stipendija

c) za ostala zvanja za prvu godinu studija                                         5 stipendija

d) za ostala zvanja za drugu i više godine studija                            5 stipendija


Stipendije sa isplaćuju za deset mjeseci tekuće akademske godine u mjesečnom iznosu od 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka).

Javni konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Grada Bihaća i u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest)  dana, a računa se od datuma zadnje objave konkursa.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

Integralni tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovdje.