Grad Bihać

Joint Strategy on RES utilization

Joint Strategy on RES utilization

Cilj projekta "Jačanje tržišta energije iz drvne biomase kao ključ regionalne energetske tranzicije – WOOD KEY" je potaknuti regionalnu energetsku tranziciju poticanjem tržišta drvne biomase kroz nove inovativne investicijske koncepte - ugovaranje prodaje toplinske energije iz biomase, zasnovano na održivoj upotrebi regionalnih dostupnih obnovljivih izvora energije (drvo), što dovodi do povećane energetske sigurnosti, čistijeg okoliša i održive privrede u prekograničnom području.


Joint Strategy on RES utilization