Grad Bihać

JAVNI UVID: Nacrt Lokalnog plana poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Bihaća (2023. – 2027.)

JAVNI UVID: Nacrt Lokalnog plana poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Bihaća (2023. – 2027.)

Obavještavaju se građani Grada Bihaća da je Nacrt "Lokalnog plana poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Bihaća za period 2023. – 2027. godina" stavljen na javni uvid. Svi zainteresovani mogu pogledati nacrt u prostorijama Grada Bihaća – Info pultu.

Javna rasprava o Nacrtu trajat će od 01. 08. do 31. 08. 2023. godine, svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 sati.

Završna javna rasprava će se održati 04. 09. 2023. godine u salonu Gradskog organa uprave s početkom u 14:00 sati.

Pozivamo sve građane da aktivno učestvuju u javnoj raspravi kako bi svojim mišljenjem, sugestijama i prijedlozima doprinijeli donošenju kvalitetnog i sveobuhvatnog Plana poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Bihaća.

Vaše mišljenje nam je važno!

Prilog: LOKALNI PLAN POLJOPRIVREDE IRURALNOG RAZVOJA GRADA BIHAĆA ZAPERIOD 2023.–2027.