Grad Bihać

Javni poziv za učešće u programu obuke o pripremi poslovnih planova

Javni poziv za učešće u programu obuke o pripremi poslovnih planova

Prijave za učešće u programu obuke o pripremi poslovnih planova, koji se realizuje u okviru projekta EU4AGRI, finansiranog od strane Evropske unije. Obuka će biti održana u periodu maj – juli 2023. godine.
Obuka traje 60 radnih časova organizovanih u 3 modula, koji zajedno čine cjelinu, a obrađuju kompletnu tematiku vezanu za poslovno planiranje.
Za potrebe održavanja programa obuke biće formirane dvije grupe učesnika, sa maksimalnim brojem od 20 učesnika po grupi. Prvu grupu će činiti poljoprivredni proizvođači, a drugu konsultanti. Od učesnika se očekuje da redovno i aktivno učestvuju na obuci. Učešće u obuci je besplatno. Obuka će se održavati u Banjoj Luci, u hotelu Jelena, ul. Jovana Dučića 23a.
Program obuke se izvodi u okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, a sprovode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).
Projekat „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI) je četverogodišnja inicijativa (2020-2024), sa ciljem modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranja novih i zadržavanja postojećih radnih mjesta, te podrške oporavku od krize prouzrokovane COVID-19 virusom u Bosni i Hercegovini.

Potrebna dokumentacija za prijavu :

Prijavni obrazac

Javni poziv za učešće u programu obuke o pripremi poslovnih planova