Grad Bihać

Javni poziv za sufinansiranje kupovine repromaterijala za jesenju sjetvu na području Grada Bihaća u 2022. godini

Javni poziv za sufinansiranje kupovine repromaterijala za jesenju sjetvu na području Grada Bihaća u 2022. godini

Javni poziv za sufinansiranje kupovine repromaterijala za jesenju sjetvu na području Grada Bihaća u 2022. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je sufinansiranje kupovine repromaterijala za jesenju sjetvu na području grada Bihaća u 2022. godini

II. OPĆI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA

Pravo na sufinansiranje kupovine repromatreijala za jesenju sjetvu na području grada Bihaća u 2022. godini imaju poljoprivredni proizvođači ( fizička lica , obrti i pravna lica) koji:

1) imaju prebivalište na području grada Bihaća
2) sjetva poljoprivrednih površina mora biti na području grada Bihaća
3) imaju dokaz o kupljenom sjemenu i mineralnom đubrivu ( fiskalni račun i faktura na ime podnosioca zahtjeva )
4) u propisanom roku podnesu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom na protokol Grada Bihaća
5 ) ispunjavaju i posebne uvjete propisane ovim javnim pozivom

III. POSEBNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA
SREDSTVA

Osim ispunjavanja općih uvjeta podnosilac zahtjeva mora ispunjavati i posebne uvjete i to :
1) kupiti i zasijati strna žita
2) kupiti mineralno đubrivo NPK za osnovnu obradu zemljišta
Kao dokaz o kupovini sjemena i mineralnih đubriva podnosioci zahtjeva su obavezni priložiti fiskalni račun i otpremnicu izdatu od prodavca u jesen 2022. godine

IV. MINIMALNA I MAKSIMALNA VRIJEDNOST PODRŠKE

Minimalna vrijednost svih priloženih fiskalnih računa po jednom poljoprivrednom proizvođaču mora iznositi minimalnom 500,00 KM a za obrt i pravna lica taj iznos je 1.000,00 KM.
Maksimalna vrijednost svih priloženih fiskalnih računa po jednom poljoprivrednom proizvođaču za koji će se vršiti obračun iznosi 10.000,00 KM dok je za poljoprivredne obrte i pravna lica taj iznos 30.000,00 KM.
Iz Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu sufinansirat će se kupovina repromatrijala za jesenju sjetvu u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti priloženih fiskalnih računa sa uključenim PDV-om.
Za poljoprivredne obrte i pravna lica koja su u sistemu PDV-a obračun će se vršiti bez PDV-a.
U slučaju prekoračenja ukupno planiranih novčanih sredstava za jesenju sjetvu izvršit će se proporcionalno umanjenje planiranog postotka sufinansiranja po svim blagovremenim, potpunim i prihvatljivim zahtjevima.

U slučaju da ukupni zbir novčanih sredstava po svim zaprimljenim zahtjevima bude manji od ukupno Pravilnikom planiranih sredstava, izvršit će se proporcionalno uvećanje procenta sufininsarinja po svim blagovremenim, potpunim i prihvatljivim zahtjevima.

V. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom po ovom javnom pozivu traje od dana objave javnog poziva a najkasnije do 30.11.2022. godine

Zahtjev se može preuzeti lično u šalter Sali Grada Bihaća (šalter broj 9) i na web stranici Grada Bihaca (www.bihac.org).
Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom predaje se na protokol Grada Bihaća.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za finansije , privredu i poljoprivredu Grada Bihaća kao ili putem telefona : 037/229-630 i 037/229-620


https://www.bihac.org/files/media/6360d58ea0008.doc