Grad Bihać

Javni poziv za sistematsku uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera za općine Lohovo i Orljani

Javni poziv za sistematsku uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera za općine Lohovo i Orljani

JAVNI POZIV


Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Grada Bihaća za katastarske općine Lohovo i Orljani pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu / uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

Stoga, pozivamo sva fizička i pravna lica sa područja predmetne katastarske općine  da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnjoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prava na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.


Integralni tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.