Grad Bihać

Javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje Grada Bihaća.

Javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje Grada Bihaća.

Uz finansijsku podršku Evropske unije, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavljuje javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje Grada Bihaća.

Pozivaju se mlade osobe uzrasta od 18 do 30 godina, koje su nastanjene na području Grada Bihaća, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, da se prijave za objavljenu poziciju. Javni poziv ostaje otvoren do 11. oktobra, 2022. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org.

Odabrani/a UN volonter/ka će raditi u prostorijama Grada Bihaća sa dodijeljenom osobom, pružajući podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou grada.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani/a UN volonter/ka će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih" vještina (eng. soft skills). Volonter/ka će po završetku dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).


https://www.bihac.org/files/media/633a9696d9656.docx


#ReLOaD #LocalDemocracy #WesternBalkans #EuropeanYearOfYouth #FirstJobExperience #EuropeanUnion #UNDP #UNDPEUpartnership