Grad Bihać

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za novčanu podršku radu dječijih vrtića na području grada Bihaća.

       JAVNI POZIV       za podnošenje Zahtjeva za novčanu podršku radu dječijih vrtića na području grada Bihaća.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu i postupku raspodjele sredstava na tekućem grantu za projekat „Bihać grad djece“ sredstva namjenjena za podršku radu dječijih vrtića, broj 01-11-4633/22 od 16.08.2022.godine, Grad Bihać objavljuje,

 

       JAVNI POZIV

     za podnošenje Zahtjeva za novčanu podršku radu dječijih vrtića na području grada Bihaća.

 

  I

Pozivaju se vrtići sa sjedištem na području grada Bihaća da podnesu Zahtjev za novčanu podršku radu dječijih vrtića.

  II

Uz Zahtjev za novčanu podršku prilaže se sljedeća potrebna dokumentacija :

-          zahtjev

-          rješenje o registraciji

-          uvjerenje o poreznoj registraciji

-          transakcijski račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke )

-          kratki opis planiranih aktivnosti, specfikaciju troškova, vremenski rok i ostalo što korisnik smatra da je relevantno za realizaciju planirane aktivnosti

 

III

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Bihaća u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva

 

 

Bihać, 13.09.2022.godine.                                                                                         Gradonačelnik

                                                                                                                                              Šuhret Fazlić