Grad Bihać

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 54 , 72. i 93. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09) i člana 1,4 i 5. Pravilnika  o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09) i Programa o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj : 4/23)  Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA  PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA BIHAĆA


Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv:

Obrazac zahtjeva za Javni poziv uređenja zemljišta

Javni poziv uređenje zemljišta