Grad Bihać

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave  Grada Bihaća

Na osnovu člana 132. stav 11. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.12/13, 3/16 i 15/20) i člana 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevina („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 11/17), Gradonačelnik putem Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, o b j av l j u j e:

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave  Grada Bihaća

 


Pozivaju se sva zainteresovana stručna lica, odnosno specijalisti za pojedine oblasti da podnesu prijave za učešće u radu komisija za vršenje tehničkog pregleda građevina za koje odobrenje za upotrebu izdaje gradski organ uprave Grada Bihaća, i to slijedećih struka:

1.      Arhitektonske,

2.      građevinske,

3.      elektrotehničke,

4.      mašinske,

5.      saobraćajne,

6.      tehnološke,

7.      zaštite okoliša,

8.      zaštite na radu,

9.      zaštite od požara i eksplozija,

10.  zaštite kulturno-historijskog nasljeđa

 

Integralni tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.