Grad Bihać

Javni poziv za plaćanje naknade iz osnova prirodne pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i uređenje gradskog građevinskog zemljišta za legalizaciju i izgradnju stajskih objekata

Javni poziv za plaćanje naknade iz osnova prirodne pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i uređenje gradskog građevinskog zemljišta za legalizaciju i izgradnju stajskih objekata

Na osnovu člana 52. tačka c.) i člana 142. Statuta Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća" broj: 13/15, 13/18 i 12/22), a u vezi sa članom 3.,4., 5. i 6. Pravilnika o kriterijima , načinu i postupku raspodjele sredstava tekućeg granta za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj: 05/4-20-1479 od 19.04.2023. godine, Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje: 

Javni poziv za plaćanje naknade iz osnova prirodne pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i uređenje gradskog građevinskog zemljišta za legalizaciju i izgradnju stajskih objekata

Više o pozivu u slikama u prilogu: