Grad Bihać

Javni poziv za javno nadmetanje-licitaciju prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine

Javni poziv za javno nadmetanje-licitaciju  prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać broj   -06/2024DJ od  .01.2024 god. i člana 44. Pravila JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“  br.04/2016) direktor objavljuje:


JAVNI POZIV

za javno nadmetanje-licitaciju  prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine


Ovim pozivom za javno nadmetanje-licitaciju prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine koje se nalazi u Sportsko rekreativnom bazenu Prekounje u krug školskog centra „Prekounje“ Bihać, pozivaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica za kupovinu čelične konstrukcije i sekundarna sirovina  koja  se nalazi na prostoru Sportsko rekreativnog bazena u sklopu školskog centra „Prekounje“ u ulici Safeta Krupića bb.

   Javno nadmetanje-licitacija će se održati 26.01.2024. god. na licu mjesta  na prostoru Sportsko rekreativnog bazena u sklopu školskog centra „Prekounje“ u ulici Safeta Krupića bb.    u 10:00 sati, a najpovoljnija ponuda će biti prihvaćena u roku od 30 minuta od zaključivanja zapisnika Javnog nadmetanja.   

   Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 037/227-542 svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.

   Kompletan javni poziv, možete preuzeti na slijedećem linku:

Javni poziv - Čelik sirovine