Grad Bihać

Javni poziv za javno nadmetanje-licitaciju prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine

Javni poziv za javno nadmetanje-licitaciju  prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać broj 712-06/2023DJ od 23.11.2023 god. i člana 44. Pravila JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“  br.04/2016) direktor objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za javno nadmetanje-licitaciju  prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine

 

 

Ovim pozivom za javno nadmetanje-licitaciju prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine koje se nalazi u Sportsko rekreativnom bazenu Prekounje u krug školskog centra „Prekounje“ Bihać, pozivaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica za kupovinu čelične konstrukcije i sekundarna sirovina  koja  se nalazi na prostoru Sportsko rekreativnog bazena u sklopu školskog centra „Prekounje“ u ulici Safeta Krupića bb.


Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 037/227-542 svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.


Kompletan Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku:

Javni poziv za javno nadmetanje-licitaciju prodaje čelične konstrukcije i sekundarne sirovine