Grad Bihać

Javni poziv za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka u cijelosti uz otpis zakonskih zateznih kamata

Javni poziv za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka u cijelosti uz otpis zakonskih zateznih kamata

Na osnovu člana 52. tačka d) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 13/15, 13/18 i 12/22) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka prema dužnicima Grada Bihaća za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 6/24), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje:


JAVNI POZIV

za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka u cijelosti uz otpis   zakonskih zateznih kamata 


Grad Bihać poziva fizička i pravna lica koja imaju neizmirena dugovanja prema Gradu Bihaću da izmire dug u cijelosti, na način da izvrše uplatu na ime glavnog duga u cijelosti i troškove sudskog postupka u cijelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata.

Kompletan Javni poziv se može preuzeti na slijedećem linku: 

Javni poziv za izmirenje glavnog duga