Grad Bihać

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja na području Grada Bihaća u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja na području Grada Bihaća u 2024. godini

Na osnovu člana 52, tačka c) i člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 13/15, 13/18 i 12/22), a u vezi sa članom 4. i 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj: 05/3-11-2023 od 05.04.2024. godine, Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih sredstava za sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja na području Grada Bihaća u 2024. godini


Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja u 2024. godini, a planirana sredstva su u iznosu od 3.000,00 KM.

Kompletan Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku: 

Javni poziv - ljekobilje