Grad Bihać

Javni poziv za sufinansiranje proljetne sjetve 2023. godine

Javni poziv za sufinansiranje proljetne sjetve 2023. godine

JAVNI POZIV

za sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju

na području grada Bihaća u 2023. godini


Predmet javnog poziva je sufinansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu/sadnju na području grada Bihaća u 2023. godini a planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 KM.

Na slijedeće linku možete preuzeti Opće i Posebne uvjete za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva: 

Javni poziv proljetna sjetva 2023