Grad Bihać

Javni poziv nezaposlenim osobama na području Unsko - sanskog kantona (USK) za prijavu učešća u besplatnom programu stručnog osposobljavanja za zanimanja CNC operater, zavarivač i bravar

Javni poziv nezaposlenim osobama na području Unsko - sanskog kantona (USK) za prijavu učešća u besplatnom programu stručnog osposobljavanja za zanimanja CNC operater, zavarivač i bravar

 

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA IZ UNSKO SANSKOG KANTONA (USK)

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U BESPLATNOM PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

ZA ZANIMANJA CNC OPERTER ZAVARIVAČ I BRAVAR

 

1.      PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Ovaj javni poziv je namijenjen nezaposlenim osobama koja su zainteresirana za učešće u programima osposobljavanja za poslove u zanimanjima zavarivač, bravar i CNC operater. Programi osposobljavanja su skrojeni u skladu sa potrebama metaloprerađivača u USK, čime se povećavaju mogućnosti zapošljavanja neposredno nakon završene obuke.

 

Programi osposobljavanja nezaposlenih osoba se provode u okviru projekta „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ koji je financiran od strane Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada Bihaća. Projekt implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa: Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja - PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i Mješovita srednja škola „Safet Krupić“ (u daljem tekstu LEP BI-BK).

 

Shodno navedenom, pozivaju se nezaposlene osobe sa područja USK da se

prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja za zanimanje CNC operater, zavarivač ili bravar

 

2.      FINANSIJSKI OKVIR OBUKE BESPLATNA OBUKA ZA POLAZNIKE

 

Obuku financira LEP BI-BK sredstvima projekta. Obuka je besplatna za sve polaznike.

 

Pored toga, za vrijeme trajanja programa stručnog osposobljavanja polaznicima će biti osigurani:

 ·         naknada na ime troškova prehrane, ·         

naknada na ime troškova transporta (samo za polaznike koji su udaljeni više od 5 km od mjesta održavanja obuke). ·       

-  troškovi osiguranja   od   povrede   na   radu   za   vrijeme   trajanja   Programa   stručnog osposobljavanja.  

Naknada će biti isplaćivana na osnovu Ugovora kojeg će odabrani polaznici potpisati prije početka realizacije Programa osposobljavanja, te na osnovu uredne evidencije o pohađanju teorijske i praktične nastave.


3.      VRIJEME TRAJANJA OBUKE

 

Okvirno trajanje programa osposobljavanja:

·         Program osposobljavanja za poslove u zanimanjima CNC operater traje 3 mjeseca

·         Program osposobljavanja za poslove u zanimanjima zavarivač traje 3 mjeseca

·         Program osposobljavanja za poslove u zanimanjima bravar 3 mjeseca

 

4.      PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

 

Poziv je namijenjen nezaposlenim osobama starijim od 18 godina, sa završenom minimalno osnovnom školom za zanimanja zavarivač i bravar, odnosno osobama sa završenom minimalno srednjom školom III stepen za zanimanja CNC operater.

 

Prednost će imati osobe:

 

·         koja se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje USK

·         mladi (do 30 godina)

·         osobe preko 45 godina

·         žene

·         osobe sa invaliditetom koje mogu raditi u ovoj struci

·         korisnici socijalne pomoći

·         drugi pripadnici osjetljivih grupa koji su nezaposleni.

 

5.      NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Zainteresirane osobe se mogu prijaviti SAMO NA JEDAN od dole navedenih programa:

·         Program osposobljavanja za poslove u zanimanju CNC operater

·         Program osposobljavanja za poslove u zanimanju zavarivač, (uključuje EU certifikat za

zavarivača)

·         Program osposobljavanja za poslove u zanimanju bravar

 

Zainteresirane osobe se mogu prijaviti putem jednog od dole navedenih načina:

1.      Popunjavanjem    prijave     koja     se     nalazi     na     linku:     https://www.business-support- center.com/prijava-za-kandidate/

2.      Podnošenjem prijave putem e-maila na adresu msssafet-krupic@hotmail.com

3.      Podnošenjem prijave na obrascu koji je dostupan u MSŠ Safet Krupić u Bosanskoj Krupi, šalter sali grada Bosanska Krupa ili grada Bihaća ili Službe za zapošljavanje USK.


Prilikom podnošenja prijave, polaznici trebaju dostaviti sljedeće podatke:

·       Ime i prezime

·       Adresa stanovanja

·       Kontakt telefon

·       Stepen obrazovanja

·       Navesti jedan od tri ponuđena programa osposobljavanja za koji se želite prijaviti

 

Osobe mogu iskazati interes i putem Viber-a ili WhatsAppa na telefonski broj: 061-436-428

 

Dodatne informacije o pozivu mozete naci na web stranicama Sluzbe za zapošljavanje www.usk- szz.ba, Grada Bihaca, www.bihac.org, Grada Bosanska Krupa www.gradbosanskakrupa.ba, MSŠ Safet Krupić www.msssafetkrupic.ba i PLOD Centra www.plod.ba

 

6.      ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Broj prijava je ograničen. Poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do popunjavanja predviđenog

broja polaznika, odnosno 70 polaznika.

 

Obuka polaznika će se provoditi u ciklusima (grupama), a svaki ciklus uključuje provođenje programa osposobljavanja za poslove u specifičnom zanimanju za grupu od 10-15 polaznika.

 

Planirani početak prvog ciklusa obuke (prva grupa polaznika) je je 26.10.2022. godine.

 

7.      ODABIR POLAZNIKA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

 

Odabir kandidata za Program stručnog osposobljavanja provodi MSŠ Safet Krupić, prema kriterijima

navedenim u poglavlju 4 ovog poziva.


https://www.bihac.org/files/media/633c1edd2213c.doc