Grad Bihać

Javni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću

Javni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću

Javni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Bihaću


Grad Bihać poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području grada Bihaća, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području grada Bihaća.


Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 14. februara 2022. godine i ostaje otvoren do 18. marta 2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.


Prema pravilima, u ovom javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na Javni poziv za OCD i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Ovaj poziv je otvoren od 15. do 22. marta 2022. godine, a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: alana.fajkovic@bihac.org. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu martu 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obaviješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja grada Bihaća.


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).