Grad Bihać

Javni oglas za privremeno korištenje javne površine

Javni oglas za privremeno korištenje javne površine

Na osnovu člana 52. Statuta Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća"', br: 13/15 i 13/18) i člana 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br: 4/15, 6/19 i 13/21), Gradonačelnik Bihaća  raspisuje


JAVNI OGLAS
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE


PREDMET JAVNOG OGLASA:

Predmet javnog oglasa je lokacija koja je Planom lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br: 1/19, 7/21 i 13/21) utvrđena kao: 


LOKACIJA ZA DISPLEJ-ELEKTRONSKI


     - Ulica Bosanska ..................................1 komad

     - privremeno postavljanje elektronskog displeja

     - dimenzija maksimalno 5,00m  x 3,00m

     - početni iznos naknade za privremeno korištenje javne površine iznosi 50,00 KM/m² zauzete javne površine/ mjesečno

     - komunalna taksa za reklamni natpis iznosi  79 KM/m² /godišnje.


Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu “Oslobođenje” i sedmičnom listu “Unsko-sanske novine Krajina”.      

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 15 (petnaest) dana, a računa se od datuma zadnje objave.


Gradonačelnik
Šuhret Fazić


Integralni tekst Javnog oglasa može se preuzeti ovdje.