Grad Bihać

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos  na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća

Na osnovu člana 72.  Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje


J A V N I  OGLAS
za prijem namještenika u radni odnos  na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća i to:


a) U Službu za inspekcijske poslove

    1.Viši samostalni referent za poslove komunalnog redara  - broj izvršilaca........ jedan (1)


b) U Službu za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove

    1. Spremačica- broj izvršilaca........... jedan (1)


Gradonačelnik
Šuhret Fazlić


Integralni  tekst  javnog oglasa možete preuzeti ovdje.