Grad Bihać

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme - intervju

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme - intervju

Obavještavaju se kandidati koji su dužni pristupiti intervjuu u okviru konkursne procedure za prijem namještenika u radni odnos  na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Gradski organ uprave Grada Bihaća i to:


a) U Službu za inspekcijske poslove

    1. Viši samostalni referent za poslove komunalnog redara  - broj izvršilaca........ jedan (1), 

b) U Službu za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove

    1. Spremačica- broj izvršilaca........... jedan (1)


da će se intervju održati 21.04.2022. godine u 09.00 sati u prostorijama Gradskog organa uprave Grada Bihaća, I sprat, kancelarija br.120.


Kandidati su dužni pristupiti intervjuu u tačno/točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u oglasnoj proceduri.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.


Popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za intervju za poziciju Viši samostalni referent za poslove komunalnog redara možete preuzeti ovdje


Obavještenje kandidatima za poziciju spremačica