Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/03 i 65/13) i člana 14. i 39. Pravila JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br: 3/20 I 15/22), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj: 6/20), Gradonačelnik Bihaća, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora

JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać

 

I   UPRAVNI ODBOR

            - predsjednik iz reda predstavnika  Osnivača.....................................................1 (jedan)

            - članovi iz reda predstavnika Osnivača............................................................2 (dva)

            - članovi iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać......2 (dva)

 

II NADZORNI ODBOR

  - predsjednik iz reda predstavnika Osnivača……..............................................1 (jedan)

  - član iz reda predstavnika Osnivača..................................................................1 (jedan)

  - član iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać..........1 (jedan)

 

     Javni oglas će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Oslobođenje”.      

    Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog oglasa u “Službenim novinama Federacije BiH”. 

     Integralni tekst Javnog oglasa može se preuzeti na slijedećem linku: 

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać