Grad Bihać

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać

 Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/03 i 65/13), člana 39. i 40. Pravila JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br. 3/20), a u vezi sa Zaključkom o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj: 6/20), Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje da se

                                                            

 

PONIŠTAVA

          Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj: 47/23 od 23.06.2023. godine i dnevnom listu “Oslobođenje” od 20.06.2023. godine, te raspisuje

 

PONOVNI JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE“ BIHAĆ

 

 

I   NADZORNI ODBOR

  - član iz reda stručnih radnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać..........1 (jedan)


Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog oglasa u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Javni oglas možete preuzeti na slijedećem linku:

Zavod - Javni oglas