Grad Bihać

Javni konkurs za prijem rukovodećeg državnog službenika na poziciju Sekretara Gradskog vijeća Bihać

Javni konkurs za prijem rukovodećeg državnog službenika na poziciju Sekretara Gradskog vijeća Bihać

Na osnovu člana 12.stav (3) Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:14/17 i 16/17) i člana 3. Odluke o pokretanju procedure i postupku imenovanja na poziciju sekretara Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 3/21), Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Bihać objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za prijem rukovodećeg državnog službenika
na poziciju Sekretara Gradskog vijeća Bihać

 

                                Sekretar Gradskog vijeća – sekretar sa posebnim zadatkom

                                Broj izvršioca  .........................................................1(jedan)

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma objave javnog konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

Predsjedavajući Gradskog vijeća
Zulfikar Handukić


Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje.