Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita na osnovu Javnog konkursa za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova i to: 


1. Stručni saradnik za pravne poslove u Službi za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove (1 izvršilac), 


da će se pismeni ispit održati dana 27.09.2022. godine (utorak) godine u 13:00 sati u Gradskoj vijećnici - prvi sprat.


Popis temetskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni ispit za svaku od pozicija možete preuzeti ovdje.


Kandidati su dužni pristupiti pismenom ispitu u tačno/točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/06, 76/11 i  89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za prijem u radni odnos na određeno vrijeme biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.