Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme - pismeni ispit

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme - pismeni ispit

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita u okviru konkursne procedure za prijem državnih službenika  na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća, radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova i to:


1.  Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove u Službi za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove,

     Broj izvršioca.......................................................................................3 (tri)


da će se intervju održati 28.04.2022. godine u 13:00 sati u prostorijama Gradskog organa uprave Grada Bihaća, Gradska vijećnica-prvi sprat.


Kandidati su dužni pristupiti pismenom ispitu u tačno/točno određeno vrijeme, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i  89/11), imena kandidata se ne objavljuju.


Popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni ispit možete preuzeti ovdje.