Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/17 i 15/20), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje


Javni konkurs za prijem državnih službenika
na određeno vrijeme, na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,
radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova


1. Stručni savjetnik za privredu u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu,

        Broj izvršioca.......................................................................................1 (jedan)


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma objave javnog konkursa u dnevnom listu „ Oslobođenje“.

             

Po ovlaštenju gradonačelnika
broj: 02/1-30-2786/22 od 17.05.2022. g.
Jasmina Ćoralić


Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje.