Grad Bihać

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana u Gradski organ uprave Grada Bihaća

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme, na period od godinu dana u  Gradski organ uprave Grada Bihaća

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/17 i 15/20), člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17),  Gradonačelnik Grada Bihaća, objavljuje

 

J A V N I  KONKURS

za prijem državnih službenika

 na određeno vrijeme,

na period od godinu dana, u  Gradski organ uprave Grada Bihaća,

radi obavljanja poslova čiji se obim privremeno povećao i zbog potrebe hitnog i neodložnog vršenja određenih poslova

 

  1. Stručni saradnik za poljoprivredu u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu

Broj izvršioca.......................................................................................1 (jedan)

 

  1. Stručni saradnik za javne nabavke  u Službi za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove,

Broj izvršioca.......................................................................................1 (jedan)

 

 

 

Integralni tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje.


Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana, a računa se od datuma objave javnog konkursa u dnevnom listu „ Oslobođenje“.