Grad Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika  Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 37. Statuta Javnog  preduzeća „Vodovod“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 6/22), Gradonačelnik Grada Bihaća,  raspisuje

 

 

 

J A V N I     K O N K U R S

za izbor i imenovanje predsjednika

Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Vodovod“ d.o.o. Bihać

   

Pozicije u Nadzornom odboru:

a) predsjednik Nadzornog odbora ............................................................................... 1 (jedan)

 

 

 

             Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Oslobođenje" i "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine". 

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana, a računa se od datuma zadnje objave ovog konkursa.

 


 

 

Gradonačelnik

Šuhret Fazlić


           Integralni tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovdje.