Grad Bihać

Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP

Javni konkurs za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u JP

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 29. Statuta Javnog preduzeća „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 14/15 i 15/22), Gradonačelnik Grada Bihaća, raspisuje:

                                                                                                                          JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika Nadzornog odbora u

JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać

  

I NADZORNI ODBOR

- predsjednik ......................................................................………………....1 (jedan)Više o konkursu u slijedećem dokumentu:

JAVNI KONKURS JP Aerodrom Bihać-predsjednik Nadzorni odbor 20.06.2023