Grad Bihać

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući po Zaključku Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-02-4-417/22 od 29.03.2022. godine, poziva predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Unsko-sanskom kantonu, predstavnike kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, javnih ustanova, fondova, zavoda i drugih institucija u Unsko-sanskom kantonu, gradonačelnike gradova i općinske načelnike općina sa područja Kantona, kao i predstavnike gradskih i općinskih službi, pravne subjekte, nevladine organizacije i sve ostale zainteresirane organizacije i građane na: 


JAVNU RASPRAVU 0 NACRTU ZAKONA 0 LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I ZAHVATA 


Javna rasprava o Nacrtu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata održat će se u Bihaću 29.04.2022. godine 13:00 h Sala gradskog vijeća


Poziv za Javnu raspravu

Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata