Grad Bihać

Javna rasprava Nacrta Plana upravljanja otpadom Grada Bihaća za period 2022 -2026

Javna rasprava  Nacrta Plana upravljanja otpadom Grada Bihaća za period 2022 -2026

Gradsko vijeće Bihać na 28. sjednici održanoj dana 21.11.2022. godine,usvojilo je  Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Bihaća za period 2022 -2026.

Nacrt Plana stavit će se na javni uvid građanima u periodu od 22.11.2022.godine do 22.12.2022.godine, i to:

-         u prostorijama Grada Bihaća-Info pult (šalter sala) pd 09:00 do 12:00 sati

-          prostorijama Službe za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, u vremenu od 09:00 sati do 12:00 sati

-         objavom na web stranici Grada Bihaća,

-          dostavljanjem Nacrta Plana JP Nacionalni park „UNA“,

-         dostavljanjem Nacrta Plana Turističkoj zajednic Grada Bihaća, JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać, mjesnim zajednicama, te drugim institucijama, pravnim licima i udruženjima iz oblasti zaštite okoliša.

Predlagač će, uzimajući u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju Radnog tijela za provođenje javne rasprave, utvrditi Prijedlog Plana upravljanja otpadom Grada Bihaća za period 2022 -2026. i podnijeti ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održat će završnu javnu raspravu dana 22.12.2022. godine u Vijećnici Grada Bihaća, s početkom u 09:00 sati.


NACRT PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM GRADA BIHAĆA ZA PERIOD 2022-2026. GODINA:

https://www.bihac.org/files/media/637dd7d7d7357.docx