Grad Bihać

Javna rasprava na Nacrt Odluke o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju lokalnim vodovodima i javnim česmama na području Grada Bihaća.

Javna rasprava na Nacrt  Odluke o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju lokalnim vodovodima i javnim česmama na području Grada Bihaća.

Javna rasprava na Nacrt  Odluke o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju lokalnim vodovodima i javnim česmama na području Grada Bihaća.

 

Nacrt Odluke o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju lokalnim vodovodima i javnim česmama na području Grada Bihaća stavlja se na javni uvid građanima u periodu od 21.04.2021. godine do 06.05.2021.godine, i to u prostorijama Grada Bihaća – info pult i u prostorijama  Službe za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, u vremenu od 10:00 sati do 12:00 sati, objavom na web stranici Grada Bihaća, te dostavljanjem Nacrta Odluke Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK, Savjetu za ekonomski razvoj Grada Bihaća, JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać,  mjesnim zajednicama i drugim pravnim licima.

 

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti u pismenoj formi do 06.05.2021. godine, radnom tijelu Gradskog vijeća.

Radno tijelo za provođenje javne rasprave održat će završnu javnu raspravu dana 06.05.2021. godine  u vijećnici Grada Bihaća s početkom u 10:00 sati.


Odluka o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju lokalnim vodovodima i javnim česmama na području Grada Bihaća

Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o izgradnji, održavanju, korištenju i upravljanju lokalnim vodovodima i javnim česmama na području Grada Bihaća