Grad Bihać

Javna rasprava na Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu zakazana 11.1.2022. godine

Javna rasprava na Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu zakazana 11.1.2022. godine

Završna javna rasprava na Nacrt Budžeta Grada Bihaća za 2022. godinu biti će održana 11.01.2022. godine u Salonu za vjenčavanja s početkom u 12.00 sati. 


Nacrt Budzeta i Odluke o izvrsavanju Budzeta za 2022. godinu

Zaključak Budžet