Grad Bihać

Jačanje tržišta energije iz drvne biomase kao ključ regionalne energetske tranzicije – WOOD KEY

Jačanje tržišta energije iz drvne biomase kao ključ regionalne energetske tranzicije – WOOD KEY

Cilj projekta "Jačanje tržišta energije iz drvne biomase kao ključ regionalne energetske tranzicije – WOOD KEY" je potaknuti regionalnu energetsku tranziciju poticanjem tržišta drvne biomase kroz nove inovativne investicijske koncepte - ugovaranje prodaje toplinske energije iz biomase, zasnovano na održivoj upotrebi regionalnih dostupnih obnovljivih izvora energije (drvo), što dovodi do povećane energetske sigurnosti, čistijeg okoliša i održive privrede u prekograničnom području.

Ključne aktivnosti projekta:
1) Instalacija peći na drvnu biomasu u javnim objektima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori,
2) Edukacija na temu ugovorene prodaje topline,
3) Edukacija na temu energetske efikasnosti,
4) Izrada strateškog dokumenta „Smjernice za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u prekograničnom području“,
5) Izrada investicijskih studija za rekonstrukciju sistema grijanja u zgradama u javnom vlasnštvu,
6) Izrada investicijske online platforme koja će sadržavati i investicijski kalkulator-platformu sa potencijalnim investicijskim projektima u prekograničnom području kako bi se povezali potencijalni investitori i javni sektor.

Očekivani ključni rezultati projekta:
1) 1.2.700.000 kWh energije proizvedene iz obnovljivih izvora (drvna biomasa) u zgradama u javnom vlasništvu kroz novoinstalirane visokoefikasne kotlove na biomasu u 3 zgrade u javnom vlasništvu ukupne snage 1,8 MW, zamjenjujući fosilna goriva. U Unsko-sanskom kantonu kotao na biomasu će biti ugrađen u Sportskoj dvorani „Luke“ u Bihaću.
2)  Održana edukacija o modelu ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase - edukacija usmjerena na potencijalne dobavljače, javne službenike i partnere prvi je korak za podizanje svijesti i unaprjeđenje kapaciteta javnih službenika za zamjenu neefikasnih sistema grijanja, koji koriste fosilna goriva novim kotlovima na biomasu što će dovesti do bolje energetske efikasnosti zgrada u javnom vlasništvu.
3) Edukacija o energetskoj efikasnosti i uštedi energije u zgradama u javnom vlasništvu  kojom se podiže svijest i vještine o postizanju uštede energije jednostavnom promjenom ponašanja (bez ulaganja). Biće organizirane dvije vrste edukacije, jedna za korisnike zgrada u javnom vlasništvu i druga za djecu u školama.
4) Strategija korištenja obnovljivih izvora energije izrađena i predstavljena lokalnim, kantonalnim i državnim službenicima (donosioci politika). Cilj strategije je pružiti pouzdane podatke i mogućnosti za održivu upotrebu obnovljivih izvora energije s naglaskom na drvnu biomasu i kombinaciju sa solarnom energijom za grijanje u prekograničnom području.
5) Razvijena investicijska platforma - s ciljem povezivanja potencijalnih investitora (pružatelji toplinske energije) s dostupnim projektima zamjene sistema grijanja na fosilna goriva u zgradama u javnom vlasništvu. To omogućava održivost projekta Wood Key.

Vodeći partner:
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) kao vodeći partner biti će odgovorna za provođenje cijelog projekta i koordinaciju između projektnih partnera. REGEA će upravljati, koordinirati i voditi partnere u provođenju projektnih aktivnosti tokom implementacije projekta Wood Key.  U okviru projekta, REGEA će razviti investicijsku platformu, organizirati studijsko putovanje, edukacije za javni sektor i djecu u osnovnim školama, izraditi strateškog dokumenta „Smjernice za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u prekograničnom području“, izraditi investicijske studije za rekonstrukciju sistema grijanja u zgradama u javnom vlasništvu.

Projektni partneri:
- JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona Bihać (RAUSK) kao partner na projektu osigurat će pravovremeno i pravilno provođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine (organizirati edukacija na temu energetske efikasnosti, izraditi strateški dokument „Smjernice za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u Unsko-sanskom kantonu“, izraditi investicijske studije za rekonstrukciju sistema grijanja u zgradama u javnom vlasništvu, obezbijediti vidljivost projekta, pružati asistenciju u implementaciji projektnih aktivnosti Gradu Bihaću.).
- Grad Bihać kao partner na projektu će organizriati početnu konferenciju, info dan, izvršiti instalaciju sistema centralnog grijanja na drvnu biomasu u sportskoj dvorani Luke u Bihaću i obezbijediti vidljivost projekta.
- Opština Herceg Novi kao partner na projektu osigurat će pravovremeno i pravilno provođenje projektnih aktivnosti na teritoriji Crne Gore (organizriati početnu konferenciju, info dan, izvršiti instalaciju sistema centralnog grijanja na drvnu biomasu u sportskoj dvorani XX, organizirati edukacije na temu energetske efikasnosti, izraditi strateškog dokumenta „Smjernice za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori“, izraditi investicijske studije za rekonstrukciju sistema grijanja u zgradama u javnom vlasništvu, obezbijediti vidljivost projekta).

Trajanje projekta: 15.02.2020. -14.02.2022.
Ukupna vrijednost (za sve partnere): 1.157.451,69 EUR
Iznos koji sufinacira EU: 983.833,90 EUR
Programski prioritet: Zaštita okoliša i prirode, unaprijeđenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti.

Pogledajte i DJEČIJI LETAK O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Grada Bihaća, te ni na koji način ne može odražavati stavove Evropske unije.

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/