Grad Bihać

Izrađena analiza o dodjeli sredstava za organizacije civilnog društva za Grad Bihać ( ReLOaD2)

Izrađena analiza o dodjeli sredstava za organizacije civilnog društva za Grad Bihać ( ReLOaD2)

Obzirom da je jedan od ciljeva ReLOaD2 projekta povećanje transparentnosti i uvođenje projektnog pristupa u dodjeli sredstava za OCD u partnerskim JLS, ReLOaD2 je inicirao izradu analize koja će utvrditi trenutno stanje u smislu praksi i procedura u svih 13 JLS te u skladu sa situacionom analizom pružiti odgovarajuće preporuke za unaprjeđenje transparentnosti u dodjeli sredstava za OCD. U kontekstu ReLOaD2 projekta i ove analize, OCD obuhvataju sljedeće vrste organizacija: OCD koje djeluju u oblasti kulture, ekologije, socijalne inkluzije, ljudskih prava i druge kategorije, te omladinske organizacije, sportska društva i boračka udruženja. Analiza ne obuhvata humanitarne organizacije, karitativne organizacije i vjerske zajednice, dobrovoljna vatrogasna društva i udruženja penzionera.

Analiza se provodi u svim partnerskim JLS i imajući na umu njihovo prethodno iskustvom i učešće u ReLOaD/LOD projektu, partnerske JLS su podijeljene u dvije grupe i to:

 

-         Grupa 1 - JLS koje su već učestvovale u ReLOaD projektu ili u jednoj od četiri faze projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije - LOD. To su: Bihać, Centar, , Gradiška, Novo Sarajevo, Prijedor, Rudo, Vitez.

-         Grupa 2: JLS koje nisu do sada učestvovale u projektima ReLOaD 1 i LOD. To su: Gacko, Goražde, Istočno Sarajevo, Mostar, Prozor-Rama i Ugljevik.

 

U izradi ove analize korišteni su podaci koji potiču iz dva izvora:

a)      Primarni izvori: podaci prikupljani putem distribucije upitnika i provedenih intervjua.

b)      Sekundarni izvori: postojeća dokumentacija, izvještaji o izvršenju budžeta, izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji, podaci statističkih zavoda


Analiza o dodjeli sredstava za organizacije civilnog društva za Grad Bihać ( ReLOaD2)