Grad Bihać

Izmještanje migranata sa više lokacija u gradu Bihaću

Izmještanje migranata sa više lokacija u gradu Bihaću

Grad Bihać putem službe za Civilnu zaštitu stručne i zajedničke poslove i Službi za zaštitu i spašavanje, te u suradnji sa Ministarsvom unutrašnjih poslova USK-a, Službe za poslove sa strancima jutros su  iz prostorija nekadašnje zgrade Energoinvesta izmjestili određen broj migranata. Nakon izmještanja migrantske populacije pristupilo se čišćenju i asanaciji kompletnog terena od strane Službi za zaštitu i spašavanje osnovanoj pri Civilnoj zaštiti grada Bihaća.

Cilj i ove akcije je preventivno djelovanje radi spriječavanja širenja potencijalne zaraze na stanovništvo grada ali i na same migrante. Također nakon ove akcije policija i Služba za poslove sa strancima su izmjestili migrante i sa područja Kombiteksa i ZZ Alija Alijagić.

Služba za civilnu zaštitu i zajedničke poslove grada Bihaća najavljuje i daljne aktivnosti u vezi sa dezinfekcijom, dezinsekcijom i  deratizacijom u ostalim djelovima grada o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.