Grad Bihać

Izborom Zulfikara Handukića za predsjedavajućeg konstituisano Gradsko vijeće Bihaća

Izborom Zulfikara Handukića za predsjedavajućeg konstituisano Gradsko vijeće Bihaća

Konstituiranjem novog saziva Gradskog vijeća Bihać i izborom vijećnika Zulfikara Handukića za predsjedavajućeg GV Bihać, okončan je proces formiranja izvršne i zakonodavne vlasti u gradu Bihaću nakon lokalnih izbora održanih 15. novembra 2020. godine. Konstituirajućom sjednicom GV Bihać do izbora predsjedavajućeg predsjedavao je najstariji vijećnik Sulejman Kulenović, a glasanjem su za zamjenika predsjedavajućeg izabrani vijećnici Edin Bašagić, Asmir Budimlić i Lejla Bakrač.

Zahvalivši se svim vijećnicima na ukazanom povjerenju da u naredne četiri godine vodi rad GV Bihać, novoizabrani predsjedavajući Handukić kazao je da će kao prvi među jednakima, učiniti sve kako bi se u vijeću čuo istinski glas svih građana, njihovi problemi, sugestije i prijedlozi a s ciljem stvaranja boljih uslova za život svih građana Bihaća.

Čestitku novoizabranim vijećnicima i predsjedavajućem GV Bihać uputio je i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, kazavši da očekuje da novi saziv GV Bihać u naredne četiri godine bude servis građanima Bihaća , gradskoj upravi i javnim preduzećima s ciljem daljnjeg razvoja grada kao središta Unsko-sanskog kantona.

Nakon okončanja konstituirajuće sjednice održana je i vanredna sjednica GV Bihać na kojoj su vijećnici usvojili Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Bihaća za period januar –mart 2021. godine. Usvojenom odlukom privremeno financiranje Grada Bihaća za period januar-mart 2021. godine iznosi 5.328.941 KM.

Novi saziv Gradskog vijeća Bihać čine vijećnici Mustafa Zulić, Nijaz Malkoč, Edin Felić, Smail Dervišević, Edin Bašagić, Asmir Budimlić, Hasan Babić, Almira Seferagić (SDA); Elvedin Sedić, Silvana Behić, Armin Amidžić, Adnan Mekić, Maja Uremović i Zulfikar Handukić (POMAK); Sulejman Kulenović, Alen Zulić, Emir Mujadžić i Rusmira Konjević (SDP); Jasmin Čavkić, Ahmed Fatkić, Elvis Dedić (ASDA); Sanel Havić, Dinko Bećirspahić, Halil Bajramović (NiP); Lejla Bakrač i Hajrudin Selimović (SBB); Adnan Lipovača (SBiH); Hasan Fatkić, (DF); Šeherzada Delić (NS) i Elvira Selmanović (NB).