Grad Bihać

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka  bez objave obavještenja o javnoj nabavci

Broj: 02/3-11-2145-4/21

Bihać, 04.05.2021.god.

 

Informacija o provođenju Pregovaračkog postupka

bez objave obavještenja o javnoj nabavci

 

            U skladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama, Gradska uprava Grada Bihaća objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a), Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora „Radovi na završetku izgradnje sporstke dvorane PŠ Jezero”. Tenderska dokumentacija se nalazi i dostupna je u Službi civilne zaštite stručne i zajedničke poslove Grad Bihaća.