Grad Bihać

Gradonačelnik Sedić u posjeti JU „Centar za socijalni rad“ Bihać

Gradonačelnik Sedić u posjeti JU „Centar za socijalni rad“ Bihać

Današnjom posjetom JU „Centar za socijalni rad“ Bihać gradonačelnik Elvedin Sedić nastavio je niz inicijalnih posjeta javnim preduzećima i ustanovama kojima je osnivač Grad Bihać.

Predstavnici Centra upoznali su gradonačelnika sa osnovnim djelatnostima ove ustanove, kadrovskom strukturom i poteškoćama kojima se susreću u svakodnevnom radu sa korisnicima koji pripadaju najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

Pored toga, direktor ustanove je upoznao gradonačelnika sa projektnim aktivnostima koje su se provodile u prethodnom periodu u saradnji sa UN-ovim i drugim međunarodnim organizacijama, te ambasadama SAD, Češke i Slovačke, gdje je kroz rekonstrukciju zgrade, zapošljavanje pripravnika i radnika na određeno vrijeme, te kroz opremu u tu ustanovu u proteklih par godina investirano blizu 900.000 KM. Saradnja na određenim uspješno implementiranim projektima se nastavlja i u narednom periodu.

Istaknuta je i potreba za proširenje djelatnosti Centra u cilju što kvalitetnije brige za građane različitih ranjivih kategorija.

U tekućoj godini očekuje se porast stručnih poslova donošenjem Zakona o roditeljima njegovateljima sa čijom primjenom se počelo prošle godine, te porast administrativno – tehničkih, finansijskih i drugih poslova. U 2023. godini se također očekuje i porast poslova uzrokovan primjenom Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom koji je počeo s primjenom krajem prošle godine, zbog čega je potrebno materijalno-tehnički i kadrovski dodatno ojačati ovu ustanovu.