Grad Bihać

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić na sastanku u Sarajevu

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić na sastanku u Sarajevu

Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić na današnjem su sastanku u Sarajevu razgovarali o načinima pomoći i sanaciji posljedica nakon nedavnih poplava, ali i o realizaciji određenih infrastrukturnih projekata za preventivno djelovanje.

"Sastanku su prisustvovali i zamjenik premijera Mijatović, te ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić. Razgovarali smo o posljedicama, odnosno šteti nastaloj usljed poplava, ali i o preventivnim mjerama. Konkretno, razgovarali smo o mogućnostima za nastavak realizacije ranije početih projekata. Radi se o izgradnji obaloutvrde u naselju Pokoj, rekonstrukciji nasipa u Velhovu, te izgradnji nasipa ili izdizanju nivoa ceste u Kostelima kako bismo upravo na ovim kritičnim tačkama djelovali preventivno", kazao je gradonačelnik Sedić.

Dodao je i kako se govorilo o ogromnim štetama na poljoprivrednim parcelama i usjevima.

"Tu je mogućnost korištenja sredstava Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH za osiguranje poljoprivrednih usjeva. Ova mjera stoji na raspolaganju, a iz razgovora sa ministrom Hrnjićem saznao sam da je vrlo mali broj naših poljoprivrednika uopšte bio informisan o ovoj mogućnosti. Vjerovatno zbog toga je i vrlo malo korištena. Dakle, poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da uz poticajne mjere i sredstva, osiguraju svoje poljoprivredne usjeve i da usljed nastalih šteta vrlo brzo dobiju nadoknadu od osiguravajućih kuća. Definitivno jedna od mjera koja bi se u narednom periodu mogla prilično efikasno koristiti", riječi su bihaćkog gradonačelnika.

Konstatirano je kako je za neke od spomenutih projekata osiguran dio financijskih sredstava kroz Agenciju za vodno područje sliva rijeke Save, dok je premijer Nikšić najavio mogućnost da se rebalansom Budžeta za neke od ovih projekata obezbijede i dodatna sredstva.

Gradonačelnik Sedić optimizam temelji i na činjenici da su to sve pretežno već početi projekti, za koje postoji idejna ili čak i glavna projektna dokumentacija.

Na sastanku u Sarajevu, između ostalog, razgovarano je i o nekim od kapitalnih razvojnih projekata za Bihać i Unsko-sanski kanton, među kojima se posebno ističu gradnja aerodroma i dalje razvijanje Nacionalnog parka Una.