Grad Bihać

Grad Bihać planira nabavku pet najsavremenijih mini robot kompostana

Grad Bihać planira nabavku pet najsavremenijih mini robot kompostana

U saradnji sa mađarskom kompanijom IKE2020 - Association for Innovative Initiatives, Grad Bihać planira nabavku pet najsavremenijih mini robot kompostana „ Compocity” za preradu otpada od hrane, koji bi bili postavljeni u pet osnovnih i srednjih škola u našem gradu, a sve u cilju zaštite naše životne sredine i razvijanja svijesti kod mladih o efikasnom tretmanu biološkog otpada.

Tim povodom danas je u gradskoj upravi organizovana edukacija profesora i nastavnika biologije o načinu rada mini robot kompostana, cijelom procesu kompostiranja i kako na najbolji način iskoristiti dobijeni produkt odnosno gnojivo za uređenje i očuvanje okoliša.

O kakvom korisnom projektu za našu lokalnu zajednicu se radi govore i podaci da „Compocity” proizvede viskokvalitetno biljno gnojivo 16 puta brže se od standardnog načina, postojan je sa mogućnošću digitalnog praćenje podataka, ne proizvodi nikakve štetne gasove i mirise a svaki robot prozvede hrane za 26 stabala drveća.